Åbningstider Mandag-Fredag 09:00 - 12:00 & 13:00 - 16:00 Lørdag Søndag lukket

Qaanaaq Turiskontor Box 75 3971 Qaanaaq Tlf:. +299 971473 Fax:. +299 971474


SIDEN UNDER OPDATERING Turistkontor og Ultima Thule overtaget af Hotel Qaanaaq 01-01-2008  


Åbningstider Mandag-Fredag 09:00 - 12:00 & 13:00 - 16:00 Lørdag Søndag lukket

Ultima Thule Box 75 3971 Qaanaaq Tlf:. +299 971473 Fax:. +299 971474   


Hotel Qaanaaq Box 88 3971 Qaanaaq tlf +299 971234 Fax:. +299 971064